Trainingsacteur Defensie, gevangenis, zorg en onderwijs

Ik ben trainingsacteur bij Defensie, in het gevangeniswezen, de zorg en het onderwijs. Je kunt mij inzetten bij een veelvoud aan communicatietrainingen, waar ik als levend leermiddel zorg voor de praktische borging van de aangeleerde theorie.

Ik ben bekend met het spelen binnen verschillende modellen, zoals de Roos van Leary, Kernkwadranten Ofman, Transactionele Analyse / de Dramadriehoek, LSD, STAR en Harvard Onderhandelen. De laatste tijd ben ik mezelf ook steeds meer aan het bekwamen in het trainingsacteren bij trainingen Motiverende Gespreksvoering!

Ik maak gemakkelijk een klik met cursisten. Hierdoor vertrouwen ze mij snel en kan ik echt met ze aan de slag hun doelstellingen te verwezenlijken.

Wat ik doe

Binnen de sales

Binnen het Gevangeniswezen

Binnen het gevangeniswezen ben ik betrokken bij communicatie- en agressietrainingen van bewaarders. Ik speel onder andere advocaat, bezoeker en gedetineerde.

Binnen de zorg

Binnen de Zorg

Bij RadboudUMC start ik per april 2021 als trainingsacteur bij Radboud Health Academy in trainingen rondom seksueel intimiderend en grensoverschrijdend gedrag. 

Binnen Defensie

Binnen Defensie

Bij Defensie (Koninklijke Marechaussee, Landmacht, Luchtmacht en enkele andere eenheden) word ik ingezet als trainingsacteur bij veel diverse trainingen, zoals interview gesprekken na het oplopen van een trauma, verkeersincidenten-examens, rijden onder invloed, (paspoort) controles, huiszoekingen, (verzet bij) arrestaties, spelen van verwarde personen of mensen onder invloed. Ook word ik ingezet bij het oefenen van verhoren.

Binnen het onderwijs

Binnen het Onderwijs

Door ROC Rijn IJssel word ik ingehuurd als Trainingsacteur bij de examens binnen Zorg- en welzijn.  Ook m.b.t. Motiverende Gespreksvoering.

Bij ROC Amsterdam word ik ingezet als simulatiepatiënt.